Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

Nếu bạn không muốn những người gửi tin nhắn cho bạn biết bạn đã đọc tin nhắn của họ hay chưa, bạn có thể tắt thông báo Đã xem cho các ứng dụng nhắn tin khác nhau trên điện thoại của mình. Dưới đây là cách tắt thông báo Đã xem trên một số ứng dụng phổ biến như iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger.

Lưu ý rằng trên hầu hết các ứng dụng nhắn tin, thông báo đã xem hoạt động theo hai chiều, nghĩa là nếu bạn tắt thông báo Đã em thì bạn cũng không nhận được thông báo Đã xem từ phía đối phương.

Cách tắt thông báo Đã xem trên Viber
Khi nói đến quyền riêng tư, Viber cung cấp nhiều tính năng mà bạn có thể tùy chỉnh. Viber cũng có tính năng Đã xem nhưng nó không có tên gọi rõ ràng như vậy. Trên Viber, nó được gọi là ‘seen status’ và bạn có thể bật/tắt nó tùy ý. Cách làm cụ thể như sau:

1. Khởi chạy ứng dụng Viber trên thiết bị của bạn.

2. Nhấp vào mục More ở cuối màn hình để xem thêm tùy chọn.

1. Khởi chạy ứng dụng Viber trên thiết bị của bạn.

2. Nhấp vào mục More ở cuối màn hình để xem thêm tùy chọn.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

3. Chọn Setting để mở menu cài đặt.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

4. Chọn Quyền riêng tư trên màn hình sau để truy cập cài đặt quyền riêng tư của bạn.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

5. Bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn gọi là Send ‘seen’ status. Tắt tùy chọn này và thông báo Đã xem từ phía bạn sẽ bị tắt.

Cách tắt thông báo Đã xem trên Skype

Skype cho phép bạn tắt thông báo Đã xem bằng hai cách. Bạn có thể thay đổi trạng thái hiện tại của mình thành Invisible và sẽ không nhận được bất kỳ thông báo Đã xem nào hoặc bạn có thể tắt hẳn tính năng này trong mục Tùy chọn.

Tắt thông báo Đã xem trên Skype bằng cách thay đổi trạng thái

1. Khởi chạy Skype trên điện thoại của bạn.

2. Nhấn vào biểu tượng profile của bạn ở trên cùng.

3. Nhấn vào trạng thái hiện tại của bạn để thay đổi nó.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

4. Chọn Invisible làm trạng thái mới.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

Tắt thông báo Đã xem trên Skype trong Settings

1. Khởi chạy Skype và nhấn vào biểu tượng profile của bạn ở trên cùng.

 

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

2. Chọn Settings.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

3. Nhấn vào tùy chọn Messaging.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

4. Tắt tùy chọn Đã xem.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

Cách tắt thông báo Đã xem trên iMessage

Apple iMessage cung cấp cho bạn tùy chọn bật hoặc tắt thông báo Đã xem cho các đoạn chat của bạn. Bạn có thể tắt nó trong Settings nếu bạn không muốn bạn bè biết bạn đã đọc tin nhắn của họ.

1. Khởi chạy Settings trên iPhone của bạn.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

2. Cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn Messages. Nó sẽ mở ra menu cài đặt iMessage.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

3. Tắt tùy chọn Send Read Receipts.

Cách tắt thông báo Đã xem trên Facebook Messenger

Bạn có thể ngăn mọi người biết được bạn đã đọc tin nhắn của họ trên Facebook Messenger trên thiết bị của bạn bằng mẹo đơn giản sau.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

1. Kéo thanh thông báo xuống trên điện thoại của bạn và bật chế độ Máy bay.

2. Khởi chạy ứng dụng Facebook Messenger và mở các tin nhắn bạn muốn đọc, thông báo Đã xem sẽ không được gửi đi

4. Đóng hoàn toàn ứng dụng sau khi bạn đã đọc tin nhắn.

 

Cách tắt thông báo Đã xem trên ứng dụng iMessage, Skype, Viber, Facebook Messenger

5. Tắt Chế độ máy bay.